Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Δ.Κ.ΒΔ.Ε Από 29/8/2014 έως 4/9/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Δ.Κ.ΒΔ.Ε
Από 29/8/2014 έως 4/9/2015

ΕΣΟΔΑ
  1. Κρατήσεις από τοπικά πρωταθλήματα                                 1.396,14€
  2. Δηλώσεις ενεργείας και μη ενεργείας μελών                              770,00€
  3. Έσοδα από σχολή διαιτησίας                                                 150,00€
  4. Έσοδα από αγορά εξοπλισμού διαιτητών και λοιπά                   815,00€
            ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                      3131,14€

ΕΞΟΔΑ
  1. Γραφική ύλη – φωτοτυπίες – αλληλογραφία                                 67,94€
  2. Οδοιπορικά Έξοδα μελών ΣΕΔΚΒΔΕ                                        414,64€
  3. Αγορά ρουχισμού & εξοπλισμού διαιτησίας                                140,37€
  4. Εκδηλώσεις – Συγκεντρώσεις – Προσφορές συνδέσμου             1471,90€
  5. Φιλοξενία προσκεκλημένων Συνδέσμου                                       573,50€
  6. Αγορά Βιβλίων & Λογιστικές Υπηρεσίες                                      348,54€
        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                    3016,89€                                                                                           ΥΠΟΛΟΙΠΟ       114,25€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου